• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: Istock

Det dyrebare vannet

Den 22. mars er Verdens vanndag og en gylden anledning til å trekke frem noen fakta.

Bare 2,5 prosent av vannet på jorda er ferskvann. UNPD anslår at om lag 70 prosent av ferskvannsresursene er is, 30 prosent er grunnvann, mens elver og innsjøer utgjør 0,3 prosent av ferskvannet. Omtrent én prosent av ferskvannet er tilgjengelig for bruk. Dette høres kanskje lite ut, men vi klarer faktisk bare å bruke halvparten av dette.

Det er altså en stor utfordring å utnytte alt det brukbare vannet på jorden sett under ett, og det er flere grunner til det. Én grunn er at vannet er så ulikt fordelt. Mange steder er det for lite vann, andre steder er det i perioder for mye, og vi klarer ikke å transportere det dit det trengs.

En annen grunn er utilstrekkelig infrastruktur til å lagre vannet. Flere land har mye nedbør, men så snart regntiden er over, blir det vannmangel igjen. Tilgjengeligheten på vann forventes å synke i de regnfattige regionene, samtidig som forbruket i verden samlet øker. Ifølge UNESCO er det særlig matproduksjon og irrigasjon som krever mye vann. Jordbruket alene står for 70 prosent av ferskvannskonsumet.

UNESCOs tall viser at det fortsatt finnes 783 millioner mennesker som ikke har tilgang på rent drikkevann. 2,5 milliarder mennesker har ikke tilfredsstillende sanitærforhold, og hvert år dør mellom 6 og 8 millioner mennesker av vann-relaterte sykdommer og ulykker.

fossefall

Verdensarv, fossefall iguazu, UNECSO / iStock

Samarbeid over grensene
Vannet følger ikke landegrenser. 276 elver går på tvers av landegrenser, og 148 land deler vannkilder med andre land. For at ikke noen land skal utnytte en uforholdsmessig stor del av disse vannressursene på bekostning av andre, kreves det samarbeid. Den 22. mars hvert år markerer UNESCO Verdens vanndag. Målet med dagen er å rette oppmerksomhet mot betydningen av bærekraftig forvaltning av ferskvannsressurser. 2013 er utpekt til å være et år for vannsamarbeid. Vannsamarbeid er også temaet for Verdens vanndag 2013.

UNESCOs hydrologiprogram, International Hydrological Programme (IHP), er det eneste tverrnasjonale programmet i FN-systemet som håndterer vannforskning, forvaltning av vannressurser, utdanning og kapasitetsbygging. Programmets hovedoppgaver er å:

 • fungere som et verktøy hvor medlemsstater og andre samarbeidspartnere kan få økt kunnskap om vannkretser og bli i stand til å styre vannressurser
 • forske og utvikle metoder for bedre å kunne definere hydrologiske fenomener
 • styrke forvaltningen av vann – lokalt og globalt
 • stimulere til samarbeid og dialog innenfor vannvitenskap og forvaltning
 • bidra til bærekraftig utvikling av sårbare vannressurser

Programmet går over perioder på seks år. I den nåværende seksårs-perioden fra 2008-2013, er målet å bidra til å møte FNs tusenårsmål om å sikre miljømessig bærekraftig utvikling, som blant annet innebærer vanntilgang, og å bidra til målet om fattigdsomsreduksjon.

 

Les mer om vann:
Vannårets offisielle nettside
Vanndagen i UNESCO Paris
Les mer om IHP

Fakta og statistikk:
UNEP
UN Water

 

Til toppen