• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: UNESCO Global Monitoring Report

Den norske UNESCO-kommisjonen klar for toppmøte om utdanning

Norge er vertskap for et globalt toppmøte om utdanning for utvikling – The Oslo Summit on Education for Development, 6.-7. juli 2015.

Målet for Oslo Summit er å øke den globale innsatsen innen utdanning, med sikte på å nå FNs nye sett med utviklingsmål (2015–30). Toppmøtet bygger på deklarasjonen fra World Education Forum som ble undertegnet i Korea, mai 2015, og vil gi innspill til den tredje internasjonale konferansen om finansiering for utvikling som avholdes i Etiopia i juli, samt FNs høynivåmøte i september, der FNs nye sett med bærekraftsmål (2015–30) vil bli vedtatt.

«Tusenårsmålene (2000–15) har bidratt til at antall barn som ikke får skolegang er redusert fra 100 til 58 millioner. Særlig viktig er det at andelen jenter som går på skolen har økt de siste 15 årene. Men mye gjenstår – 58 millioner barn i grunnskolealder og 70 millioner unge mennesker er fortsatt uten skolegang, og dessuten er kvaliteten på opplæringen ekstremt dårlig. Jeg har et ønske om at Oslo Summit vil bidra til å mobilisere og fornye en politisk forpliktelse slik at vi kan nå de 58 millioner barn som fortsatt er fratatt retten til utdanning» sier leder for den norske UNESCO-kommisjonen Tora Aasland.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon er ventet å delta på toppmøtet. Blant de inviterte er også regjeringssjefer og ministre fra 40 land, ledere av internasjonale organisasjoner og respekterte internasjonale talsmenn for retten til utdanning.

Oslo Summit vil diskutere hvordan vi kan forplikte og få opp investeringene til utdanning, med spesielt vekt på:
– jenter og utdanning
– kvalitet og læring
– utdanning i krise og konfliktområder

Parallelt med The Oslo Summit on Education for Development vil åtte organisasjoner (herunder Den norske UNESCO-kommisjonen), sammen med Telenor Group, arrangere side-eventet Partnering for Education den 6. juli.
Partnerskapet vil diskutere likeverdighet i utdanning, hvordan utnytte digitale og innovative løsninger for å nå målet om utdanning for alle, samt hvordan nå marginaliserte grupper og barn i kriseområder.

Les mer om Oslo Summit on Education for Development her

Påmelding til sideeventet 6. juli «Partnering for Education»

Les mer om hva UNESCO gjør innenfor utdanning
 

 

 

Til toppen