• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Photo: UNESCO (https://en.unesco.org/commemorations/holocaustremembranceday)

En påminnelse om Holocaust og forpliktelsen til å bekjempe intoleranse

Den internasjonale Holocaustdagen 2019.

27. januar er hvert år en påminnelse om ofrene for Holocaust og om forpliktelsen til å bekjempe antisemittisme, rasisme og andre former for intoleranse som kan føre til vold mot grupper. Datoen markerer dagen hvor sovjetiske tropper frigjorde utrydningsleiren Auschwitz-Birkenau i 1945.

UNESCO understreker behovet for historieforskning for å bevare minnet om Holocaust. Utdanning om Holocausts historie og folkemord er også nødvendig.  Problemstillingene er fortsatt aktuelle. Debatten etter Marte Michelets bok “Hva visste hjemmefronten?” viser at temaet engasjerer sterkt – også i dag.

UNESCO arbeider for å bekjempe rasistiske og ekstremistiske holdninger og fremme  humanisme og toleranse, gjennom sitt utdanningsarbeid, sitt nettverk av  UNESCO-chairs, program for globalt medborgerskap, samt  Dokumentarv- Memory of the World – programmet. Siden 2017 har MOW inkludert arkivene etter Frankfurt Auschwitz-rettsaken på sin liste over dokument av internasjonal betydning.

UNESCOs generaldirektør, Audrey Azoulay, inviterer alle innen utdanning, kultur og vitenskap om å styrke kampen mot hatideologi og bidra til fred og toleranse.  

Markeringer i Norge

Den internasjonale Holocaustdagen markeres over hele landet. Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter står for den nasjonale markeringen søndag 27. januar 2019 15:00-17:30 på Akershuskaia og Artilleriloftet i Oslo.

UNESCO og Holocaustdagen

Du kan lese mer om UNESCOs arbeid med undervisning om Holocaust på disse nettsidene.

Til toppen