• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: iStock

Del et dikt

I dag, 21. mars, feirer vi Verdens poesidag. UNESCO-kommisjonens leder byr på poesi så ofte hun kan.

Med poesidagen ønsker UNESCO å øke interessen for å skrive og lese dikt blant folk i alle aldre. UNESCO vil bidra til at poesien holder seg levende, også som en kuntsform i samspill med andre kunstarter, som dans og musikk.

Leder av UNESCO-kommisjonen, Tora Aasland, bruker mye dikt, både i jobbsammenheng og privat.  – Dikt er til for å brukes. Jeg bruker dikt fordi det uttrykker i konsentrert og egenartet form et budskap som man ellers måtte bruke mange ord på, – og rett og slett fordi vi har så mange flotte diktere og dikt, sier Aasland.

Aasland kjøper diktbøker der hvor hun kommer over dem – også på engelsk, og hun har alltid med seg en liten samling av favorittdikt.

På poesidagen ønsker hun å fremheve to dikt. Det ene er skrevet av Åse-Marie Nesse og er som skreddersydd for årets stemmerettsjubileum. Det andre diktet er skrevet av Inger Hagerup og handler om å mestre.

Kommisjonsleder Tora Aasland

 

Camilla Collett
Du frys i dine sjal, Camilla Collett
ein gong var du for varm
ein brennande rosebusk i Norges Dæmring
vraka av skalden
gret
og vart langsamt omskapt til grantre
og levde ditt hjarteliv
i den tempererte sone:
husvarmens høflege og trygge kompromiss
men kvitglødande
var dine skapiningsstunder
i tapper og tidleg kamp
mot det heilage allmenne kvinneburet
med kniplings-lenker tilslørte tankar
og stive korsett av normer og dyd

Du
søster av grunnloven
såg det: fridom var berre for fedrar
og søner og brør
og du ropa til morgondagens døtrer
om rett til å velje sin veg
rett til lå lære å flyge
rett til å leve rødt
Var det eit rop i vind?
Du frys på din sokkel ennå –
er ikkje istida slutt?

Åse Marie Nesse

 

Mauren
Liten?
Jeg?
Langt ifra.
Jeg er akkurat stor nok.
Fyller meg selv helt
på langs og på tvers
fra øverst til nederst.
Er du større enn deg selv kanskje?

Inger Hagerup

 

Verdens poesidag ble innført av UNESCO i 1999. Målet er blant annet å støtte språklig mangfold gjennom det poetiske uttrykket og å gi små språk en mulighet til å bli hørt.

Les mer om poesidagen i UNESCO

Til toppen