• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: iStock

Bli med på Verdens vanndag 2015

Verdens vanndag markeres på CIENS Forum i Forskningsparken, Oslo, tirsdag 24. mars 2015. FN utpeker tema for Verdens vanndag. I 2015 er temaet «Vann og bærekraftig utvikling» – en «oppsummering» av de ti siste års vanndager. Seminaret er todelt; en del er rettet mot Norge og tar for seg vann i byer og hvordan klimatilpasning er integrert i vanndirektivet. Del to av seminaret tar for seg bistand relatert til vann og vannforvaltning. Kunnskap og utdanning er viktige fellesnevnere for de nasjonale og internasjonale utfordringene og binder sammen de to delene.

Tid: 24. mars kl . 09-16

Sted:
CIENS Forum, Forskningsparken
Gaustadalléen 21, Oslo
(Nærmeste T-bane stasjon: Blindern)

Her finner du programmet

Klikk her for å melde deg på

Til toppen