• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Verdensarv: Moskeen Loam i Mali er blant verdens største byggverk i leire. Foto: iStock

Av jord skal vi bygge …

Å bygge flere bolighus i jord og leire vil hjelpe på boligmangelen over hele kloden.

En tredjedel av verdens befolkning bor i bygninger laget av jord og leire. Også pyramider, palasser, kirker og moskeer er bygget i disse tradisjonelle materialene. Å få flere mennesker til å bo i jordhus kan være med på å løse boligmangelen som følger av befolkningspresset.

UNESCOs program for å bevare jordbygninger (World Heritage Earthen Architecture Programme (WHEAP) er midtveis i programperioden, som varer fra 2007 til 2017. I desember 2012 ble programmet evaluert. UNESCO arrangerte samtidig en konferanse om feltet.

Hovedtemaene på konferansen var forskning, kapasitetsbygging og bevisstgjøring om programmene til WHEAP. Mangfoldet av bygninger i jord og leire som finnes rundt i verden ble også presentert.

Konferansen resulterte i en oppfordring om å utvikle retningslinjer for å bevare og fremme denne typen arv. Jord er et skjørt materiale, derfor er det nødvendig med en helhetlig bevaringsmetode. I et økologisk perspektiv er leire et interessant materiale. Leiren kan oftest hentes lokalt. Den kan bearbeides direkte og blandes med en mengde forskjellige materialer (sand, flis, halmhakkels, naturfiber, hestemøkk, Lecakuler mm).

Også i Norge har denne byggemetoden en liten, men interessant tradisjon og har vist seg å gi gode, holdbare og lune hus. Det mest kjente er Skinnarbøl hovedgård ved Kongssvinger, som er over 150 år gammelt.

Les mer om dette her

Til toppen