• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

UNESCOs Hovedkvarter

UNESCOs hovedkvarter i Paris.

Åpen tilgang til forskning i UNESCO

UNESCOs publikasjoner blir nå åpent tilgjengelige for alle. Dette ble bestemt i april, og UNESCO er den første FN-organisasjonen som gjør dette.

Åpen tilgang (Open Access) til vitenskapelige artikler innebærer at leseren får gratis tilgang til artiklene via Internett. Hvem som helst kan nå laste ned, oversette og dele UNESCO-publikasjoner uten å betale for det.

Ifølge UNESCO vil forskere fra hele verden, og spesielt fra utviklingsland, ha stor nytte av dette. For forskningens del vil initiativet kunne gi økt synlighet, bedre tilgjengelighet og raskere spredning av forsknigsresultatene.

Fra juli 2013 vil dermed hundrevis av digitale UNESCO-publikasjoner være tilgjengelige gjennom en egen portal, en såkalt Open Access Repository. UNESCO har fra før av opprettet en oversik over hvor langt de ulike landene har kommet i å gjøre forskningen åpent tilgjengelig. Denne ble delvis finansiert av Norge.

Les mer

Open Access-symbol

 

Til toppen