• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: UNESCO, GMR-report, Giacomo Pirozzi / Panos

Topp motiverte med ny teknologi

Mobiltelefoner, pc-er, internett og TV gjør lese- og skrivekurs langt mer interessant for kvinner med manglende lese- og skriveferdigheter. Det viser et UNESCO-prosjekt i Senegal.

– Vi har sett at teknologi øker kvinners interesse for å lære og at det styrker selvtilliten deres når de klarer å lese og skrive egne meldinger, sier Ann Therese Ndong-Jatta, leder for UNESCOs regionkontor i Dakar.

Hun forteller at lese- og skrivekursene, hvor kvinnene også begynner å bruke mobiltelefoner og pc-er, tiltrekker seg mye interesse.

UNESCO Dakar har drevet lese-og skriveprosjektet PAJEF siden 2011 i samarbeid med myndigheter, frivillige organisasjoner og lokalsamfunn. Noen av kursene foregår ansikt til ansikt, men flesteparten av kvinnene lærer gjennom dvd-er, internett, mobiltelefoner og tv-programmer.

Kursene gjør det mulig for kvinnene ikke bare å forbedre sine lese- og skriveferdigheter, men også å tilegne seg it-kompetanse og yrkesrettet kunnskap. Hver klasse får økonomisk støtte for å kunne utvikle inntektsgivende virksomhet.

En av PAJEF-deltakerne forteller at teknologi gir henne en frihetsfølelse.

– Før var jeg alltid bekymret når jeg var ute, og jeg stilte spørsmål hele tiden. Nå kan jeg skrive ting ned uten å trenge hjelp til det, forteller MarimaDafe, som følger daglige kurs på tv.

– Jeg sitter med en notatblokk og penn og følger timene på tv. Deretter går jeg tilbake til daglige gjøremål i huset, sier hun.

Les mer om prosjektet her. 

Av Susanne Berg-Hansen 

Til toppen