• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: Arne Fogt Bergby

8. juni 2016: Verdens havdag

8. juni feires Verdens havdag med ulike arrangementer over hele verden. Over 70 prosent av jordens overflate er dekket med hav. Havet regulerer klimaet, huser et enormt antall dyre- og plantearter og produserer mye av oksygenet i atmosfæren. Havet gir mat til millioner av mennesker hvert år og gir oss også viktige råstoffer og medisiner.

I 2016 organiseres de ulike arrangementene under temaet «Healthy Ocean – Healthy Planet». Målet er å mobilisere aktører over hele verden i kampen mot marin plastforurensing og andre utfordringer knyttet til havets tilstand, samt synliggjøre havets status som viktig økonomisk ressurs for menneskeheten. Plastforurensningen er en alvorlig trussel fordi plast nedbrytes svært langsomt. Plastforurensning påvirker helsen til dyrene i havet, inkludert dyreplankton, og forskere frykter også alvorlige helseeffekter for mennesker.

Ved hovedkvarteret til UNESCO i Paris står UNESCOs havkommisjon IOC (the Intergovernmental Oceanographic Commission) for et fyldig program for forskere og beslutningstagere. Det blir også et eget ungdomsarrangement. Havenes rolle i bærekraftsagendaen 2030 vil stå sentralt.

Peter M. Haugan fra Norge ble i juni 2015 valgt til å lede IOC. Haugan er professor ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen, også tilknyttet Havforskningsinsituttet, og nestleder av Den norske UNESCO-kommisjonen. «Det er gledelig å se at oppslutningen om Verdens havdag øker år for år», sier Haugan. «For å sikre våre samfunn og fremtidige generasjoner er det av avgjørende betydning at vi tar vare på havet. I dette arbeidet spiller havforskningen og IOC en helt sentral rolle.»

#WorldOceansDay

Les mer om Verdens havdag og UNESCOs markering

Les mer om IOC og utnevnelsen av Peter Haugan

 

 

 

Til toppen