• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

75 år med interkulturell dialog og utdanning for fred

Etter to verdenskriger på under 30 år, ble UNESCO skapt med en tydelig visjon: for å oppnå varig fred, er ikke økonomiske og politiske avtaler mellom stater tilstrekkelig. Det som må til er å føre mennesker sammen gjennom gjensidig forståelse og dialog mellom kulturer.

UNESCO sitt 75-års jubileum 1946-2021. Alle bilder i artikkelen fra UNESCO.org

Gjennom årene har UNESCO lansert banebrytende programmer for å oppnå sin visjon. Helt fra begynnelsen fordømte UNESCO rasisme, og mobiliserte filosofer, kunstnere, og forskere fra hver nasjon, til å utvikle innovative prosjekter som endret hvordan vi ser verden: Den universelle opphavsrettskonvensjonen… Biosfærereservater…. Verdensarv…. Immateriell arv…

UNESCO ga opphav til globale sentre for vitenskapelig forskning, fra CERN til SESAME, utviklet tsunamivarslingssystemer, skrev om den generelle historien til Afrika og alle fem kontinenter, og gjennomførte leseferdighetskampanjer i Italia, Republikken Korea og i Afghanistan.

UNESCO etablerte universelle prinsipper for vitenskapelig etikk, og skapte beskyttelse for det største menneskeheten har å tilby: Templene i det gamle Egypt, skattene i Venezia og Angkor, den gamle broen i Mostar, gamlebyen i Mosul.. Alle reddet fra trusler både skapt av natur og mennesker, gjenopplivet som symboler på fred.

I dag er UNESCO fortsatt en aktør som driver med entreprenørskap, og som skaper globale diskusjoner om fremtidens utdanning. Vi etablerer felles standarder for åpen vitenskap og etikk for kunstig intelligens. Vi utvikler nye verktøy for å bekjempe nye former for rasisme og hatytringer og jobber for et bærekraftig forhold mellom mennesker og miljø.

Det er fortsatt mye å jobbe med, men vi tar oss også tiden til å markere 75-års jubileet til UNESCO, og til å feire smått og stort året rundt.

For å lese mer om nøkkeldatoer, viktige avtaler og prosjekter, besøk UNESCO sine nettsider: 75 years of history in the service of peace | UNESCO

Til toppen