• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: Colourbox

50 år med verdens lærerdag

50 år med verdens lærerdag – men mange av utfordringene er fremdeles de samme
Uttalelse fra Utdanningsforbundet, FN-sambandet og Den norske UNESCO-kommisjonen.

10.oktober 1966 undertegnet FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) og UNESCO dokumentet «Recommendation concerning the Status of Teachers» – deres anbefalte retningslinjer for læreryrket. Og med det la de også grunnlaget for Verdens lærerdag.

 • Jeg kan ikke annet enn å berømme ILO og UNESCO for deres fremsynthet, sier Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal. – Allerede i 1966 anerkjente de at en sterk lærerprofesjon er avgjørende for verdens utvikling. Det er verdt å feire, sier han.

Retningslinjene dreier seg blant annet om behovet for flere lærere i skolen, viktigheten av lærernes autonomi og av å inkludere lærere i prosesser som angår skolen – punkter som stadig er på dagsorden i norsk politikk.

Utdanning en del av FNs bærekraftsmål

Også i FN er utdanning og en sterk lærerprofesjon fremdeles et viktig tema. I FNs nye bærekraftsmål handler mål nummer fire om å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

 

 • Gode lærere og nok lærere er helt avgjørende for å nå bærekraftsmålene. Helt siden opprettelsen av UNESCO i 1945 har FNs fredsarbeid bygget på at utdanning var den viktigste bærebjelken. God og relevant lærerutdanning, gode lønns- og arbeidsvilkår for lærere er sentralt for å få dette til. Læreren er den viktigste personen for forståelse av hva som skal til for å skape fred og et bærekraftig samfunn. Dette har topp prioritet – også i dagens UNESCO, sier leder av Den norske UNESCO-kommisjonen, Tora Aasland.

FN-sambandets generalsekretær, Kari Solholm, supplerer:

 • En god utdanning er ofte grunnlaget for å forbedre menneskers liv. FNs bærekraftsmål nummer fire sier derfor at alle jenter og gutter skal ha lik tilgang til inkluderende, rettferdig og god utdanning, og at den skal være gratis, sier Solholm.

Fortsatt viktig

Utdanningsforbundet markerer Verdens Lærerdags 50 års-jubileum sammen med Den norske UNESCO-kommisjonen og FN-sambandet. Organisasjonene er enige om at dokumentet som la grunnlag for dagen fortsatt er viktig.

 • Lærere har en nøkkelrolle for utvikling av enkeltpersoner og samfunn. Den 50-år gamle rekommandasjonen fra UNESCO og ILO fremhever at det er viktig å styrke lærernes anerkjennelse og gi trygge arbeidsvilkår. Dette gjelder i høyeste grad også i dag, sier Solholm.

 

Lenke til Recommendation concerning the Status of Teachers

Les mer om Verdens lærerdag

 

 

Til toppen