• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

GCE-Norges karakterbok til den norske regjering

Av Tora Aasland, leder av Den norske UNESCO-kommisjonen

For to år siden lanserte statsminister Erna Solberg regjeringens ambisiøse innsats på utdanning i utviklingssamarbeidet gjennom Stortingsmelding 25 «utdanning for utvikling». Gjennom 72 oppfølgingspunkter skulle Norge ta global ledelse. 14 organisasjoner som utgjør Global Campaign for Education i Norge (GCE-Norge) har satt sin karakter på regjeringens utdanningssatsing.

Regjeringen Solberg skal ha ros for å ha bidratt til at Norge nå har tatt et globalt lederskap i utdanningssaker. Målet er å sikre utdanning for barn og unge som lever i krise og konflikt. Regjeringen har også bidratt til at Norge deltar aktivt i alliansebygging. De mange internasjonale initiativer som er tatt, bidrar positivt. Skal vi nå målet om kvalitetsutdanning for alle barn og unge, er en slik internasjonal mobilisering helt nødvendig.

Global Campaign for Education i Norge (GCE-Norge) har topp tre anbefalinger som jeg støtter helhjertet:

1. GCE-Norge ber regjeringen om å initiere et globalt lærerløft for blant annet å styrke lærernes og skoleledernes reelle innflytelse i utviklingen og implementeringen av utdanningspolitikken.

2. GCE-Norge ønsker at regjeringen skal bidra til å synliggjøre de usynlige og marginaliserte gruppene. Jenter, funksjonshemmede, barn uten omsorg, de som vokser opp i fattige familier, barn og unge som diskrimineres på grunnlag av kjønn og legning, barn og unge som lever i krise- og konfliktområder og etniske og religiøse minoriteter er noen av gruppene som står bakerst i køen for å få en god utdanning.

3. GCE-Norge ber regjeringen utarbeide en strategi for å skape en varig satsing på utdanning. Dette er viktig for å nå de nye bærekraftmålene. Jeg støtter GCE-Norge i at regjeringen må være tydeligere på de avgjørende strategiske valgene.

 

Til toppen