• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: iStock

UNESCOs skolenettverk

UNESCOs skolenettverk (Associated Schools Project, ASPnet) er et globalt nettverk av mer enn 9000 utdanningsinstitusjoner i 180 land.

Nettverket består av alt fra førskoler til høyskoler. Sekretariatet ligger i Paris.
ASPnet skal bidra til å sette UNESCOs idealer om fred, trygghet og samarbeid ut i livet.

Skolesamarbeidet skal:

• Styrke den internasjonale dimensjonen i undervisningen.
• Inspirere til kontakt og samarbeid mellom skoler nasjonalt og internasjonalt.
• Bidra til å utvikle gode undervisningsmetoder.

Skolenettverket i Norge
UNESCO-skolene i Norge er i utgangspunktet skoler som har satset spesielt på internasjonalisert undervisning, og som bruker UNESCO-tilknytningen som en paraply for egeninitierte prosjekter sammen med vennskapsskoler nasjonalt og internasjonalt. Skolene markerer ulike FN-dager og har varierte prosjekter med fokus på fredsarbeid, kulturarv og menneskerettigheter. I dag er det 36 ASPnet-skoler i Norge, jevnt fordelt på barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler.

Hvorfor bli ASPnet-skole?
ASPnet bidrar med kunnskap om menneskerettigheter, kultur og internasjonale forhold. I tillegg gir ASPnet skolene et nasjonalt og globalt kontaktnett, og fungerer som en møteplass for utveksling av gode undervisningsideer og metoder. Tilgang til UNESCO-relaterte undervisningsopplegg på skolen gjør elevene bevisste på organisasjonens arbeid.

Hvert år arrangeres et seminar for ASPnet-skolene i Norge. Her får deltagerne faglig påfyll med foredrag og ekskursjoner. For lærerne er ASPnet-samlingene en viktig møteplass for faglig og kulturell utvikling og nettverksbygging. Skolenettverket tilbyr nye kontakter, samarbeid og undervisningsidéer, som både lærere og elever kan benytte i skolehverdagen.

Kontakt ASPnet Norge
FN-sambandet er nasjonal koordinator for UNESCO-skolene. For mer informasjon om UNESCO-skolene se fn.no.

Til toppen