• Visste
    du at..?

    Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

  • Visste
    du at..?

    UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

  • Visste
    du at..?

    101 journalister ble drept i 2016?
    Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

  • Visste
    du at..?

    Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

  • Visste
    du at..?

    Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

  • Visste
    du at..?

    Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

  • Visste
    du at..?

    Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

  • Visste
    du at..?

    160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
    Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

  • Visste
    du at..?

    Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
    Alle har rett til skolegang.

  • Visste
    du at..?

    71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: iStock

Pressefrihetens dag 2015

I forbindelse med Verdens pressefrihetsdag arrangeres det seminar på Litteraturhuset i Oslo. Temaet er blasfemi, ytringsfrihet og pressefrihet. Norsk Journalistlag er hovedarrangør, med Den norske UNESCO-kommisjonen, Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Norsk PEN og Fritt Ord som samarbeidspartnere.

Seminaret finner sted mandag 4. mai kl. 17.30–20.00 på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementet er åpent for alle.

PROGRAM

Åpning ved leder av UNESCO-kommisjonen Tora Aasland og stortingspresident Olemic Thommessen

VISNING AV KARIKATURTEGNINGENE ETTER CHARLIE HEBDO
Avistegner Roar Hagen, VG

HVA SKAL VI MED PRESSEFRIHETEN?
Mediekommentator Sven Egil Omdal

DEN ARABISKE VÅREN – HVA SKJEDDE MED PRESSEFRIHETEN?

  • Redaktør Tarek Atia, Egypt Media Development Program
  • Direktør Aidan White, Ethical Journalism Network
  • Journalist Kristin Solberg, NRK

BLASFEMIENS PLASS I DAGENS SAMFUNN
Innledning ved filosof Einar Øverenget, Activa Humanistisk Akademi

I debatt med:

  • Forsker og jurist Anine Kierulf, Senter for menneskerettigheter
  • Journalist Hege Ulstein, Dagsvisen
  • Filosof og førsteamanuensis Odin Lysaker (Universitetet i Agder)
  • Redaktør Helge Simonnes, Vårt Land

Møteleder:
Hege Moe Eriksen

Les mer hos Fritt Ord.  

Til toppen