Geirangerfjorden

Geirangerfjorden. Foto: Samfoto

UNESCO i Norge

Både departementer, fagmiljøer og det sivile samfunn deltar i norsk UNESCO-arbeid.

» Les mer

UNESCO i Norge

Utenriksdepartementet har det overordnede ansvaret for norsk politikk overfor UNESCO, mens Kunnskapsdepartementet har koordineringsansvar for norsk UNESCO-arbeid.

Ansvarlige fagdepartement er:

  • Utdanning og vitenskap: Kunnskapsdepartementet.
  • Kulturpolitikk og kultur- og miljøkonvensjoner: Kulturdepartementet, Miljøverndepartementet og Utenriksdepartementet.
  • Mediepolitikk og informasjons- og kommunikasjonsteknologi: Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet.
  • Urfolksspørsmål: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Kulturdepartementet.
  • Bioteknologi og bioetikk: Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.
  • Klima og miljøforvaltning: Miljøverndepartementet.

Mens departementene har ansvar for Norges offisielle UNESCO-politikk, fungerer Den norske UNESCO-kommisjonen som et bindeledd mellom det sivile samfunn og norske myndigheter.

Til toppen