UNESCO i Paris. Foto: UNESCO

Organisasjon

I tillegg til medlemslandene har UNESCO et sekretariat i Paris. Her sitter generaldirektøren og hennes stab.

» Les mer

Organisasjon

Rundt 2000 personer arbeider i UNESCOs hovedkvarter i Paris. I tillegg har de fleste medlemslandene, deriblant Norge, etablert faste delegasjoner her. Mer enn 700 ansatte arbeider på UNESCOs 65 feltkontorer rundt om i verden.

Generalkonferansen finner sted i Paris hvert annet år, og samler representanter fra alle UNESCOs medlemsland. I tillegg møter observatører fra organisasjoner og ikke-medlemsland. Generalkonferansen bestemmer hovedlinjene i UNESCOs arbeid gjennom å fastsette program og budsjett.

UNESCOs styre, Eksekutivrådet, sørger for den overordnede styringen av UNESCO. Det forbereder arbeidet til generalkonferansen og passer på at beslutningene settes ut i livet. Styret består av representanter fra 58 medlemsland som velges av generalkonferansen.

Til toppen