UNESCO-kommisjonen

Den norske UNESCO-kommisjonen er et bindeledd mellom det sivile samfunn og norske myndigheter.

» Les mer

UNESCO-kommisjonen

Den norske UNESCO-kommisjonen (2017-2020) består av 8 medlemmer som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Alle medlemmene har kompetanse på minst ett av UNESCOs fagområder. Tidligere minister for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, er kommisjonens leder. Kunnskapsdepartementet har sekretariatsansvar for UNESCO-kommisjonen.

Kommisjonens sammensetning reflekterer UNESCOs fire ansvarsområder: utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. UNESCO-kommisjonen skal være rådgiver for norske myndigheter og bindeledd mellom sivilsamfunnet, ulike fagmiljøer og regjeringen. Kommisjonen spiller også en viktig rolle i å synliggjøre UNESCO i Norge. Kommisjonen deler ut tilskudd gjennom en tilskuddsordning en gang i året. Les mer om denne ordningen her.

Den norske UNESCO-kommisjonen 2017-2020:

Tora Aasland – Leder for Den norske UNESCO-kommisjonen

Lars Magne Andreassen – Direktør, Árran Lulesamisk senter

Espen Hernes – avdelingsdirektør, Kulturavdelingen i Norsk kulturråd

Hege Hisdal –  Klimarådgiver i NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat

Lise Iversen Kulbrandstad – Professor, Institutt for humanistiske fag, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet

Benjamin Skiaker Myrstad – Styremedlem i LNU, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Marjan Nadim – Forsker II, ISF, Institutt for samfunnsforskning

Rune Ottosen – Professor ved Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet – storbyuniversitetet.

 

Til toppen