• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: David Tett Photography

Lansering av Global Education Monitoring Report 2017

 

Tid: 11. januar 2018,  kl. 09-15
Sted: Lærernes Hus, Osterhaugsgate 4A, Oslo
Påmelding: Norads nettsider innen 8. januar

Millioner av barn verden over går ikke på skole. Enda flere barn har fått skolegang uten å lære grunnleggende ferdigheter. Fortsetter vi som i dag, vil ikke verdenssamfunnet nå Bærekraftsmål 4 om utdanning og læring for alle innen 2030. Med utgangspunkt i denne problemstillingen, og krydret med en solid dose realisme, presenterer Global Education Monitoring Report 2017/18 forslag til løsning: langtidsinvesteringer i ansvarliggjøring i nasjonale utdanningssystemer.

Temaet for årets rapport er Accountability in Education: Meeting our commitments. Men hva ligger i begrepet ”accountability”? Hva betyr det for myndigheter, skoler, lærere, sivilsamfunn, studenter og givere?

Dette er spørsmål vi vil se nærmere på under lanseringen av årets Global Education Monitoring Report. Direktør for rapporten, Manor Antoninis, vil presentere 2017-2018 rapporten. Etter presentasjonen inviterer vi ulike aktører til å kommentere og diskutere hovedanbefalingene i rapporten, blant andre kommer David Archer fra ActionAid.

Arrangører: Norad, den norske UNESCO-kommisjonen og Utdanningsforbundet.

Last ned hele rapporten gratis her

 

Til toppen