hender

Foto: iStock

Kulturelt mangfold

Mangfold i kulturen er livsviktig. Like viktig som mangfold i naturen, mener UNESCO.

» Les mer

Kulturelt mangfold

Med globaliseringen forsvinner språk, tradisjoner glemmes og sårbare kulturer havner på sidelinjen. Med dette som utgangspunkt, startet UNESCO i 2003 arbeidet med en konvensjon som skal fremme og verne mangfoldet i kulturen. Konvensjonen (Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions) ble vedtatt på UNESCOs generalkonferanse i oktober 2005. I desember 2006 ble konvensjonen godkjent av norske myndigheter.

 

UNESCOs konvensjon av 2005 om å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk

 

Sentrale elementer i konvensjonen er å:

  • legitimere kulturpolitikk på linje med andre politikkområder
  • anerkjenne at kulturvarer og tjenester både har en økonomisk og en kulturell side
  • oppmuntre til internasjonalt kultursamarbeid med utviklingsland
  • understreke at konvensjonen ikke er underordnet andre internasjonale avtaler, for eksempel WTO

 

Til toppen