urfolk

Foto iStock

Kultur og utvikling

Kultur bør være en sentral del av all utviklingspolitikk, mener UNESCO.

» Les mer

Kultur og utvikling

Å sette kultur i hjertet av utviklingspolitikken er en viktig investering i verdens fremtid. Det er dessuten en forutsetning for at prinsippene om kulturelt mangfold skal bli inkludert i globaliseringsprosessene. Det er UNESCOs oppdrag å minne stater om dette. Kultur kan være et verktøy for å oppnå en mer tilfredsstillende intellektuell, emosjonell, moralsk og spirituell eksistens – derfor henger utvikling nært sammen med kultur.

 

Bærekraftsmålene i Agenda 2030 (Sustainable Development Goals) blir et fokusområde for UNESCO i tiden fremover, og oppfølging av kulturkonvensjonene er et godt utgangspunkt for implementeringen av den nye agendaen. Dette kan du lese om her. Å styrke kulturens bidrag til bærekraftig utvikling er en viktig prioritering for UNESCO. En hovedutfordring på dette feltet er å overbevise politiske beslutningstakere og andre aktører om viktigheten av å integrere prinsippene rundt kulturelt mangfold og kulturell pluralisme i all politikkutvikling.

Her finner du mer informasjon om kultur og utvikling.

Til toppen