peking-opera

Peking-operaen er et eksempel på immateriell kulturarv. Foto: iStock

Immateriell kulturarv

Kulturarv er mer enn bygg. Sang, dans, ritualer og ferdigheter er også kultuarv – immateriell kulturarv.

» Les mer

Immateriell kulturarv

Språk, utøvende kunst, sosiale skikker, tradisjonelle håndverksferdigheter, ritualer, kunnskap og ferdigheter knyttet til naturen er eksempler på immateriell kulturarv. For mange folkegrupper er den immaterielle arven en kilde til identitet med forankring i historien. Filosofi, verdier og tenkemåter overføres gjennom muntlige tradisjoner, gjennom språk og andre former for ikke-materiell kommunikasjon, og utgjør samfunnslivets fundament.

Arvens immaterielle karakter gjør den særlig sårbar. Sang og dans, tradisjoner, språk og kunnskap er i ferd med å forsvinne på grunn av globalisering, konflikter og vår hurtig skiftende livsstil, særlig i Asia, Oseania, Afrika og Øst-Europa.

UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven ble vedtatt i 2003 for å beskytte denne rikdommen bedre. Konvensjonen er også en kilde til utvikling, og dermed en ressurs for mange folkegrupper. Klikk på linken for å lese den.

UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven (2003)

Les Kulturrådets ressurser om temaet her.

Mer om temaet her, på UNESCOs nettsider. 

Til toppen